Funkcje standardowe systemu

Gospodarka Magazynowa (GM)
 • prowadzenie kartotek magazynowych ilościowo i wartościowo rejestracja dokumentów obrotowych: RW, PZ, PW, MM, zwroty, korekty
 • automatyczne generowanie listy braków, na podstawie wprowadzonych zleceń produkcyjnych
 • dowolna liczba magazynów
 • typy magazynów: ilościowe i ilościowo / wartościowe
Zapotrzebowania (zamówienia materiałów)
 • rejestracja dokumentów zamówienia materiałów od dostawców
 • prowadzenie bieżącej ewidencji ilości zamówionej
 • automatyczne generowanie zamówień na podstawie: ilości minimalnych, listy dostawców materiału i/lub ilości brakującej (zlecenia zakwalifikowane do produkcji lub wszystkie)
 • tworzenie dokumentów PZ na podstawie zapotrzebowania; rozliczanie zapotrzebowania
Klienci i dostawcy
 • rejestr klientów (adresy, kontakty, pola dodatkowe, język faktury)
 • rejestr dostawców
Sprzedaż, Zamówienia klientów
 • rejestracja dokumentów zamówień od klientów (rodzaj produktu, klient, zamówiona ilość, nieprzekraczalny termin realizacji, itp.)
 • kontrola realizacji zamówienia: produkcja oraz spedycja (wysyłka)
 • automatyczne przygotowanie propozycji zapotrzebowania
 • tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówienia
Przygotowanie produkcji
 • słowniki operacji / gniazd produkcyjnych / stanowisk
 • przygotowanie hierarchicznych receptur produkcyjnych: materiałów oraz operacji technologicznych, rejestracja zleceń produkcyjnych na podstawie receptury
Prowadzenie produkcji
 • wybór zleceń do produkcji (na podstawie terminu i/lub priorytetu)
 • kontrola realizacji zlecenia
 • wydawanie materiału na potrzeby zlecenia; dla całego zlecenia lub dla wybranych pozycji
Planowanie produkcji
 • budowanie tygodniowego planu pracy na podstawie dostępnych zasobów ludzkich oraz zarejestrowanych zleceń produkcyjnych
 • wsparcie marszruty szeregowej, równoległej lub szeregowo-równoległej bieżąca korekta planu
Transport
 • rejestracja dokumentów wysyłek
 • możliwość częściowego wysyłania zlecenia produkcyjnego
 • kontrola wysyłek
 • bilansowanie wysyłek z zamówieniem
Analiza danych
 • raporty statystyczne oraz analityczne
 • graficzna prezentacja wyników analiza (wykresy)
 • kontrola i analiza wskaźnikowa
Administracja programu
 • ewidencja użytkowników i haseł
 • ewidencja uprawnień do modułów
 • dziennik pracy systemu
 • alerty i powiadomienia