Jakie korzyści powinno przynieść prawidłowe wdrożenie systemu?

  • Natychmiastowy dostęp do informacji o stanie firmy. Na przykład: braki materiałowe, zaangażowanie ludzi i maszyn, lista otwartych zleceń produkcyjnych, oczekujących zamówień, wysyłka zrealizowanych zleceń, kooperacja, bieżący koszt zlecenia, historia klienta / dostawcy, itd.
  • Zapewnienie ciągłości produkcji. Optymalizacja wykorzystania posiadanych surowców oraz koordynacja dostaw.
  • Elastyczność w zakresie wyboru zleceń do produkcji – przygotowanie grupy zleceń (zamówień) do produkcji na następny tydzień. Szybkie reagowanie na zmiany priorytetów poszczególnych zleceń – wstrzymywanie zleceń, zmiana rezerwacji materiałów.
  • Automatyzacja procesu planowania w oparciu o wprowadzane informacje o bieżących zleceniach produkcyjnych, oczekujących zleceniach oraz dostępnych surowcach – tworzenie i korekta tygodniowego harmonogramu prac.
  • Uproszczenie i automatyzacja zadań rutynowych związanych z prowadzoną produkcją: przyjęcie zamówienia, przygotowanie zlecenia do produkcji, kontrola braków materiałowych, wysyłka (eksport) wyrobów gotowych, przygotowanie zapotrzebowania (zamówienia do dostawców), rozliczenie zlecenia itp. Wdrożenie systemu pozwoli w znaczy sposób skrócić czas poświęcany na wprowadzanie informacji a kontrole danych zmniejszą liczbę błędów.
  • Kontrola realizacji zleceń produkcyjnych z uwzględnieniem nieprzekraczalnych terminów ich zakończenia. Kontrola parametrów jakościowych produkcji.
  • Automatyczne naliczanie i kontrola kosztów jednostkowych (dla pojedynczych zleceń produkcyjnych).
  • Integracja z oprogramowaniem zewnętrznym: finansowo–księgowym i/lub kadrowo–płacowym (automatyczna lub półautomatyczna).
  • Wykorzystanie gromadzonych danych do pozyskiwania informacji zarządczej. Ilość gromadzonych danych pozwala na przeprowadzenie szeregu analiz dotyczących zachodzących w firmie procesów. W szczególności możliwe będzie: korygowanie / ustalenie norm zużycia materiałów, rzeczywistej pracochłonności poszczególnych operacji lub wyznaczania kosztów poszczególnych zleceń czy zamówień.