Analiza potrzeb i wdrożenie

Dlaczego analiza jest ważna? Co daje dostosowanie do Twoich potrzeb?

Analiza i projekt systemu koncentruje się na rolach, jakie użytkownicy pełnią w przedsiębiorstwie. Podejście takie daje pewność, że zbudowane rozwiązanie będzie dobrze dopasowane do codziennych potrzeb użytkowników. System nie może zmuszać użytkownika do „biegania” po wielu ekranach w celu wykonania najprostszych czynności lub, co gorsza czynności często powtarzanych.W naszym rozwiązaniu to system prowadzi użytkownika przez moduły, które należy „odwiedzić”, aby wykonać określone zadanie a nie odwrotnie!!!

Po wejściu do programu na pierwszym ekranie (tzw. „moje biurko”) każdy pracownik powinien zobaczyć kilka niezbędnych dla niego informacji: np. lista nowych zleceń, lista materiałów, których zapasy się kończą, lista dokumentów do zatwierdzenia itd. Oczywiście dla każdego pracownika (każdej roli użytkownika) widok taki będzie inny. Codzienna praca z systemem polega na „odhaczaniu” kolejnych pozycji z wyświetlanej listy. Praca taka przypomina pracę z programem poczty elektronicznej – codziennie rano przeglądamy nową pocztę i odpowiadamy na najważniejsze listy, mniej ważne pozostawiamy na później.

Wspieranie i automatyzacja zachodzących w przedsiębiorstwie procesów biznesowych. W każdej firmie wykonanie określonego zadania wymaga współdziałania kilku osób. Nowoczesny system obsługi firmy musi wspomagać taką współpracę. Wsparcie takie może polegać na: automatycznym wymuszaniu kolejnych kroków w procesie, informowaniu osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy działania o konieczności podjęcia decyzji, pilnowaniu terminów, pilnowaniu parametrów ilościowych i kwotowych (np. koszty), informowaniu o zauważonych nieprawidłowościach.

Mechanizm alertów. Elementem spinającym role użytkowników i procesy biznesowe są alerty – automatycznie generowane przez system wiadomości. Alerty posiadają priorytet (zielony, żółty lub czerwony) oraz termin odpowiedzi. Brak odpowiedzi może spowodować eskalację alertu tj. powiadomienie osób zgodnie ze zdefiniowaną listą. Alerty mogą dotyczyć kwot, ilości (np. przekroczenie budżetu) lub terminów. Alerty w dużym stopniu są konfigurowalne przez użytkownika.

Dziennik operacji. System prowadzi dziennik wykonywanych operacji (Kto?, Co?, Kiedy?). Dziennik jest mechanizmem ułatwiającym komunikację pomiędzy poszczególnymi pracownikami oraz daje kontrolę nad „życiem” systemu.